AI & ML

notatki, artykuły, projekty

Identyfikacja obiektów na obrazach

W trakcie opracowywania... Opis zagadnienia: https://www.kaggle.com/c/imagenet-object-localization-challenge#description Przydatne samouczki, artykuły i narzędzia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Segmentacja_obrazu https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozpoznawanie_obrazów...

Sieci neuronowe do klasyfikacji obrazów

Skonstruujemy sieci neuronowe różnych typów do klasyfikacji obrazów kwiatów. Zestaw danych można pobrać stąd: https://www.kaggle.com/alxmamaev/flowers-recognition/downloads/flowers-recognition.zip/2. Zawiera zbiory zdjęć 5 rodzajów kwiatów (w odpowiednich katalogach):...

Donate