Identyfikacja obiektów na obrazach

W trakcie opracowywania… Opis zagadnienia: https://www.kaggle.com/c/imagenet-object-localization-challenge#description Przydatne samouczki, artykuły i narzędzia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Segmentacja_obrazu https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozpoznawanie_obrazów...